Skip to main content

Обява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: "Национални представителни социологически изследвания сред населението и бизнеса"

Published date
Deadline
Beneficiary Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 5

Бенефициент:

Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 5
Краен срок за подаване: 17 декември 2019 г., 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта за Обособена позиция 1
Образец на оферта за Обособена позиция 2
Приложения към офертата
Проект на договор

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:

„Национални представителни социологически изследвания сред населението и бизнеса за целите на изготвяне на Третата годишна оценка на заплахите от организирана престъпност“ по проект „Оценка на заплахите от организираната престъпност в България“

Обособена позиция 1: Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на интервюта лице в лице.
Обособена позиция 2: Национално представително изследване на бизнес сектора на основата на телефонно проучване.

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.