Skip to main content

За Центъра

Основан в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията насърчава процеса на реформи в Европа чрез въздействие върху политиката и гражданското общество.

CSD Group, включваща Центъра за изследване на демокрацията и консултантските му звена „Витоша Рисърч“ ЕООД (vr-at-online.bg) и „Проект 1“ ЕООД (project1-at-online.bg), предоставя широка сфера от консултантски услуги като оценка на политики, програми и фондове, оценка на въздействието, оценки на политическия риск и интегритет, прогнозен анализ, проучване на пазара и бизнеса. 

Сферите на експертиза включват:

 • Антикорупционни стратегии;
 • Развиване на капацитета на европейските и национални институции;
 • Засилване ролята на гражданското общество;
 • Борба с конвенционалната и организираната престъпност;
 • Гранична сигурност и контрол;
 • Отбранителна индустрия;
 • Радикализация;
 • Миграция и уязвими групи;
 • Човешки права;
 • Медиен анализ;
 • Енергийна сигурност;
 • Иновации и конкурентоспособност;
 • Общинска инфраструктура и развитие;
 • Недеклариран труд;
 • Скрита икономика;
 • Анализ на данни и изработване на индекси.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.