Skip to main content

Глобалната криза, предизвикана от пандемията през 2020 г., остана основен проблем и през 2021 г. Новото нормално се утвърждава все по-трайно в ежедневието, променяйки и баланса между традиционния модел на работа в офис среда и дистанционно ангажиране. През годината продължихме да работим в хибриден формат, без това да наруши ритъма и качеството на изследователската дейност в редица ключови области на съвремието:

  • противодействие на корупцията и завладяването на държавата – чрез създаване на нова регионална платформа за добро управление в Западните Балкани и инструменти за мониторинг на завладяването на държавата на секторно равнище; анализ на икономическото и медийното авторитарно влияние;
  • приоритети на доброто управление в държавната енергетика, енергийната сигурност, справедливото възстановяване и преход към нисковъглеродна икономика;
  • оценки на рисковете от организирана престъпност на новите криминални пазари; противодействие на радикализацията сред младежите и на десния екстремизъм;
  • основни права и равенство, многообразие и социално приобщаване, интеграция на мигрантите, права и подкрепа за жертвите на престъпления.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.