Skip to main content

2020 беше година на криза, но и на нови възможности, породени от кризата. Интегрираните в икономиката на знанието организации съумяха да се възползват от нея, като трансформираха работните си процеси и оптимизираха начините за комуникация между служителите си, без това да отнеме от продуктивността им и да попречи на постигането на поставените цели. През тази критична година Центърът за изследване на демокрацията продължи да търси иновативни подходи за преодоляването на редица важни обществени проблеми:

• антикорупция и противодействие на завладяването на държавата, оценка и противодействие на чуждото икономическо и медийно влияние, енергийна сигурност и преход към нисковъглеродна икономика, скрита икономика и недекларирана заетост, конкурентоспособност и икономика на знанието;
• оценка на заплахите от организирана престъпност, полицейска дейност и противодействие на битовата престъпност, противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм;
• интеграция на мигранти, основни права, равенство и етика, жертви на престъпления, социално включване на уязвими групи.

Утвърждавайки репутацията си на организация, бореща се за промяна, в повечето от тези области Центърът успя да разработи нови аналитични подходи и инструменти, които са ориентирани към трансформация на действащите политики и имат капацитета да я постигнат.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.