Skip to main content

През 2019 г., в навечерието на своята трийсетгодишнина, Центърът за изследване на демокрацията продължи да развива дейността си в ключовите области, в които разполага с дългогодишен опит, в подкрепа на социалните иновации и институционалните реформи:

  • престъпност и правосъдие, жертви на престъпления, интеграция и социално включване, и основни права и етика;
  • енергийна сигурност и преход към нисковъглеродна икономика, оценка и противодействие на чуждото икономическо и медийно влияние, антикорупция и противодействие на завладяването на държавата, скрита икономика и недекларирана заетост, конкурентоспособност и икономика на знанието;
  • интеграция на мигранти, социално включване на уязвими групи, превенция на радикализацията и тероризма, групова омраза;
  • оценка на заплахите от организирана престъпност, противодействие на радикализацията и тероризма, оценка на политиките и програмите на ЕС в областта на вътрешните работи.

Противодействието на завладяването на държавата в Европа обаче изисква много по-целенасочени съвместни инициативи от страна на гражданското общество. Те трябва да бъдат съсредоточени върху мониторинг на рисковете и същевременно върху предприемането на адекватни практически стъпки в рамките на добре премислени мерки и програми. Явлението, което е основна причина за нестабилността в европейски и световен мащаб, може да бъде ефективно преодоляно само с активни граждански усилия.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.