Skip to main content

„Мостовете”, пише нобеловият лауреат Иво Андрич, „показват мястото, където човек е срещнал препятствие и не се е спрял пред него.” Центърът за изследване на демокрацията е създаден преди 25 години във време, когато започва граденето на мост над бездната, разделяла дотогава Изтока и Запада в Европа. През деветдесетте години на двайсети век обаче от тази бездна се нарояват по-малки разломи, които, макар и по-лесно преодолими поотделно, изглеждат непосилни заради огромния си брой. От самото начало Центърът за изследване на демокрацията си поставя нелеката цел да съчетае процеса на въвеждане на най-добрите международни стандарти за публично управление с инерцията на социалната и институционалната среда в България. За успеха на подобно начинание са необходими съвместни усилия на международни партньори – държавни институции, международни организации, изследователски институти и донорски организации – със съмишленици на местно равнище – реформаторски настроени политици, граждански организации, новосформиращите се бизнес среди. Като домакин на Информационния център на Съвета на Европа и Правната инициатива за Централна и Източна Европа на Американската асоциация на юристите, както и чрез сътрудничеството си с Американската агенция за международно развитие и Норвежкия механизъм за подпомагане на развитието, Центърът едновременно оказва подкрепа на международните партньори при функционирането им в социалната и политическата среда в страната и на националните институции при адаптирането им към новите концепции и начини на работа. Благодарение на богатия си опит в тази насока Центърът координира и мащабна регионална инициатива за добро управление в Югоизточна Европа в контекста на европейската интеграция на региона.

За да се осъществят каквито и да са обществени реформи, е необходимо да бъде разрушен корупционния модел за използване на публичните институции в частни интереси. Това е постижимо само с обединени усилия, включително чрез създадени от Центъра за изследване на демокрацията публично-частни платформи. Във времена на огромно взаимно недоверие между гражданското общество и правителството, Центърът застъпва първоначално посрещнатата скептично идея, че коренна промяна на съществуващите практики, правна уредба и институции е възможна, ако неправителствените организации се опитат да привлекат съмишленици както от публичния сектор, така и от бизнес средите. Благодарение на натрупания от Центъра практически опит днес вече е общопризнато, че подобни партньорства могат да доведат до значими социално-политически резултати – от ограничаване влиянието на „сивия” и „черния” сектор до противодействието на корупцията и създаването на нови национални институции (като институцията омбудсман или регистърната реформа в България).

Един от най-трудните за изграждане мостове, който носи и най-голямо удовлетворение, е мостът между мисленето и действието. Центърът е не просто изследователски институт, а организация, способна да инициира и провокира социални действия. Натрупаните през годините знание и опит в редица области на правото, икономиката, сигурността и социалното включване винаги е свързано с предлагане на възможни политики и формулиране на конкретни мерки. Съчетавайки високи аналитични стандарти със стремеж научното познание да бъде използвано на практика, Центърът създаде инструменти за диагностика и съдейства за формирането на обществени политики, особено в области като антикорупцията и доброто управление, сигурността и енергетиката.

Мостове са необходими и в сферата на експертното познание. Наскоро попаднали в политическия фокус области като измерването на корупцията, ефективното противодействие на организираната престъпност, постигането на енергийна сигурност, изискват създаването на иновативни методи и аналитични инструменти. Пример за това е методът, съчетаващ криминологични изследвания и пазарен анализ, чрез който Центърът допринася за промяната на държавната политика в областта на незаконната трансгранична търговия.

Именно чрез този конструктивен подход Центърът за изследване на демокрацията се е утвърдил като надежден партньор в редица международни инициативи в нашия регион и в Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.